• customer
  • 공지사항
  • FAQ
  • 광고집행문의
  • 고객신고센터

광고집행문의

MBN미디어렙
황학익 대표이사 02-2000-3001 hhihej@naver.com

마케팅전략국
황의준 국장 02-2000-3012 altongtong@naver.com
컨텐츠솔루션팀 오철민 부장 02-2000-3041 cmohbird@naver.com
이예나 과장 02-2000-3387 mbn.ynlee@gmail.com
조종완 과장 02-6388-6905 eistpd@naver.com
홍솔비 사원 02-2000-3391 berryhong8508@naver.com
신성장그룹 한상범 그룹장 02-2000-3015 hanqjun@naver.com
양민규 대리 02-2000-3035 dailybe.mg@gmail.com
김영은 사원 duddms92322@naver.com
이지현 사원 02-2000-3036 jh_0722@naver.com
전략사업팀 문재철 부장 02-2000-3018 mbn.moon@gmail.com
장재현 대리 02-2000-3017 wkdwogus9772@naver.com
홍현지 대리 02-2000-3392 mbn.hong@gmail.com

마케팅국
박기태 국장 02-2000-3394 pkt0101@naver.com
마케팅 1팀 최종두 부장 02-2000-3007 bredch@empal.com
윤영민 과장 02-2000-3389 nbm101010@nate.com
양윤석 과장 02-2000-3031 princo8855@gmail.com
엄태건 대리 02-2000-3084 taegeon_eom@naver.com
마케팅 2팀 이상현 차장 02-2000-3393 sanghyun2580@hanmail.net
권태훈 과장 02-2000-3003 taehun002@nate.com
윤진식 대리 02-2000-3014 wlstlr36@naver.com
마케팅 3팀 김효성 차장 02-2000-3390 sgseven@hanmail.net
유영호 과장 02-2000-3008 ttutda@gmail.com
마케팅 기획팀 강원석 부장 02-2000-3032 wskang0330@gmail.com
김시진 과장 02-2000-3042 sijin98.kim@gmail.com
강연주 과장 02-2000-3005 kang_yeonju@naver.com
김윤정 과장 02-2000-3388 histella0817@gmail.com
청약 담당 02-2000-3016

경영전략국
최종오 국장 02-2000-3006 choi3006-@hanmail.net
경영지원팀 김경민 과장 02-2000-3009 make79@naver.com
유연석 대리 02-2000-3002 panday@naver.com
운행전략팀 최봉기 과장 02-2000-3505 airbonggi@mk.co.kr
곽지은 대리 02-2000-3492 addict_kj@nate.com
신소연 사원 02-2000-3492 soyeon9095@naver.com